პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2017 წლის 20 იანვრის 12:00 საათიდან - 02 თებერვლის 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 07 თებერვალს.

2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2017 წლის 20 იანვრის 12:00 საათიდან 2017 წლის 02 თებერვლის 18.00 საათამდე.

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

1. დაუშვებელია გრანტის გადატანა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების არააკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

2. დაუშვებელია ნაწილობრივი (30%, 50%, 70%) გრანტის გადატანა იმ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელიც სტუდენტის მიერ ნაწილობრივი გრანტის მოპოვების წელს ფინანსდებოდა მხოლოდ სრული (100%) გრანტით.

3. სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანა შესაძლებელია მხოლოდ იმავე საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებაზე ან გრანტის მოპოვების წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებზე სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში.

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (09.01.2017 - 02.05.2017)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 10.01.2017 18.01.2017 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 20.01.2017 02.02.2017 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 05.02.2017 28.04.2017 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.02.2017 02.05.2017 აქტიურია

ერთსაფეხურიანი - სამედიცინო მობილობის პროცესები : (09.01.2017 - 05.05.2017)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 10.01.2017 18.01.2017 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 20.01.2017 02.02.2017 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 04.02.2017 05.05.2017 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.02.2017 05.05.2017 აქტიურია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (10.01.2017 - 16.05.2017)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 10.01.2017 18.01.2017 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 20.01.2017 02.02.2017 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 07.02.2017 16.05.2017 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 27.02.2017 16.05.2017 დასრულებულია