პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2018 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან - 16 აგვისტოს 18:00 საათამდე

ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 22 აგვისტოს

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2018 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან 2018 წლის 16 აგვისტოს 18:00 საათამდე

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

გრანტის გადატანის შესახებ ინფორმაციის მიღებისათვის მიმართეთ სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას

მის: ფანჯიკიძის # 1 ა (ყოფილი ბუდაპეშტი); ტელ: 2 200 220

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (09.07.2018 - 07.10.2018)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 09.07.2018 23.07.2018 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 25.07.2018 16.08.2018 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 24.08.2018 26.09.2018 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 27.09.2018 07.10.2018 მზადყოფნაშია

ერთსაფეხურიანი - სამედიცინო მობილობის პროცესები : (09.07.2018 - 07.10.2018)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 09.07.2018 23.07.2018 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 25.07.2018 16.08.2018 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 24.08.2018 26.09.2018 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 27.09.2018 07.10.2018 მზადყოფნაშია

მაგისტრატურის მობილობის პროცესები : (09.07.2018 - 07.10.2018)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 09.07.2018 23.07.2018 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 25.07.2018 16.08.2018 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 24.08.2018 26.09.2018 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 27.09.2018 07.10.2018 მზადყოფნაშია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (09.07.2018 - 07.10.2018)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 09.07.2018 23.07.2018 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 25.07.2018 16.08.2018 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 24.08.2018 26.09.2018 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 27.09.2018 07.10.2018 მზადყოფნაშია