პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2018 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან 2018 წლის 16 აგვისტოს 18.00 საათამდე და 22 აგვისტოს 12:00 საათიდან 27 აგვისტოს 18:00 საათამდე

ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 30 აგვისტოს

პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2018 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან - 16 აგვისტოს 18:00 საათამდე და 22 აგვისტოს 12:00 საათიდან- 27 აგვისტოს 18:00 საათამდე

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

გრანტის გადატანის შესახებ ინფორმაციის მიღებისათვის მიმართეთ სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას

მის: ფანჯიკიძის # 1 ა (ყოფილი ბუდაპეშტი); ტელ: 2 200 220

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (09.07.2018 - 04.12.2018)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 09.07.2018 23.07.2018 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 25.07.2018 27.08.2018 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 30.08.2018 20.11.2018 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.09.2018 04.12.2018 აქტიურია

მაგისტრატურის მობილობის პროცესები : (09.07.2018 - 14.11.2018)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 09.07.2018 23.07.2018 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 25.07.2018 27.08.2018 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 30.08.2018 30.10.2018 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.09.2018 14.11.2018 აქტიურია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (09.07.2018 - 14.11.2018)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 09.07.2018 23.07.2018 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 25.07.2018 27.08.2018 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 30.08.2018 10.11.2018 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.09.2018 14.11.2018 აქტიურია