პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2015 წლის 23 იანვრიდან - 5 თებერვლის 18:30 საათამდე.
ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადაა: 2015 წლის 23 იანვრიდან - 5 თებერვლის 18:30 საათამდე.

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

1. დაუშვებელია გრანტის გადატანა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების არააკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

2. დაუშვებელია ნაწილობრივი (30%, 50%, 70%) გრანტის გადატანა იმ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელიც სტუდენტის მიერ ნაწილობრივი გრანტის მოპოვების წელს ფინანსდებოდა მხოლოდ სრული (100%) გრანტით.

3. სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანა შესაძლებელია მხოლოდ იმავე საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებაზე ან გრანტის მოპოვების წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებზე სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში.

მაგისტრატურის მობილობის პროცესები : (13.01.2015 - 06.05.2015)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 13.01.2015 20.01.2015 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 23.01.2015 05.02.2015 დასრულებულია
დასკვნის მიღება 09.02.2015 06.05.2015 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 25.02.2015 06.05.2015 აქტიურია