2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2019 წლის 17 იანვრის 12:00 საათიდან 2019 წლის 01 თებერვლის 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 06 თებერვალს

პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2019 წლის 17 იანვრის 12:00 საათიდან - 01 თებერვლის 18:00 საათამდე

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

გრანტის გადატანის შესახებ ინფორმაციის მიღებისათვის მიმართეთ სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას

მის: ფანჯიკიძის # 1 ა (ყოფილი ბუდაპეშტი); ტელ: 2 200 220

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (08.01.2019 - 19.03.2019)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 08.01.2019 16.01.2019 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 17.01.2019 01.02.2019 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 06.02.2019 14.03.2019 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.02.2019 19.03.2019 აქტიურია

ერთსაფეხურიანი - სამედიცინო მობილობის პროცესები : (08.01.2019 - 07.03.2019)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 08.01.2019 16.01.2019 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 17.01.2019 01.02.2019 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 06.02.2019 27.02.2019 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.02.2019 07.03.2019 აქტიურია

მაგისტრატურის მობილობის პროცესები : (08.01.2019 - 07.03.2019)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 08.01.2019 16.01.2019 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 17.01.2019 01.02.2019 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 06.02.2019 27.02.2019 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.02.2019 07.03.2019 აქტიურია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (08.01.2019 - 07.03.2019)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 08.01.2019 16.01.2019 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 17.01.2019 01.02.2019 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 06.02.2019 05.03.2019 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.02.2019 07.03.2019 აქტიურია

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო მობილობის პროცესები : (08.01.2019 - 07.03.2019)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 08.01.2019 16.01.2019 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 17.01.2019 01.02.2019 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 06.02.2019 27.02.2019 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.02.2019 07.03.2019 აქტიურია

ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო მობილობის პროცესები : (08.01.2019 - 07.03.2019)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 08.01.2019 16.01.2019 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 17.01.2019 01.02.2019 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 06.02.2019 27.02.2019 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.02.2019 07.03.2019 აქტიურია