პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2018 წლის 18 იანვრიდან 12:00 საათიდან - 01 თებერვლის 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 06 თებერვალს

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2018 წლის 18 იანვრის 12:00 საათიდან 2018 წლის 01 თებერვლის 18.00 საათამდე

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

1. დაუშვებელია გრანტის გადატანა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების არააკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

2. დაუშვებელია ნაწილობრივი (30%, 50%, 70%) გრანტის გადატანა იმ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელიც სტუდენტის მიერ ნაწილობრივი გრანტის მოპოვების წელს ფინანსდებოდა მხოლოდ სრული (100%) გრანტით.

3. სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანა შესაძლებელია მხოლოდ იმავე საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებაზე ან გრანტის მოპოვების წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებზე სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში.

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (05.01.2018 - 11.05.2018)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 05.01.2018 17.01.2018 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 18.01.2018 01.02.2018 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 06.02.2018 12.04.2018 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 15.02.2018 11.05.2018 აქტიურია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (05.01.2018 - 07.05.2018)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 05.01.2018 17.01.2018 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 18.01.2018 01.02.2018 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 06.02.2018 07.05.2018 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 15.02.2018 07.05.2018 აქტიურია