პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2015 წლის 3 აგვისტოდან - 20 აგვისტოს 18:00 საათამდე.
ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგები გეცნობებათ ორშაბათს 24 აგვისტოს

2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2015 წლის 3 აგვისტოდან 2015 წლის 20 აგვისტოს 18.00 საათამდე.

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

1. დაუშვებელია გრანტის გადატანა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების არააკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

2. დაუშვებელია ნაწილობრივი (30%, 50%, 70%) გრანტის გადატანა იმ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელიც სტუდენტის მიერ ნაწილობრივი გრანტის მოპოვების წელს ფინანსდებოდა მხოლოდ სრული (100%) გრანტით.

3. სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანა შესაძლებელია მხოლოდ იმავე საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებაზე ან გრანტის მოპოვების წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებზე სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში.

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (20.07.2015 - 12.10.2015)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 20.07.2015 24.07.2015 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 03.08.2015 20.08.2015 დასრულებულია
დასკვნის მიღება 24.08.2015 12.10.2015 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.09.2015 12.10.2015 აქტიურია

ერთსაფეხურიანი - სამედიცინო მობილობის პროცესები : (20.07.2015 - 07.10.2015)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 20.07.2015 24.07.2015 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 03.08.2015 20.08.2015 დასრულებულია
დასკვნის მიღება 24.08.2015 30.09.2015 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.09.2015 07.10.2015 აქტიურია

მაგისტრატურის მობილობის პროცესები : (20.07.2015 - 09.10.2015)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 20.07.2015 24.07.2015 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 03.08.2015 20.08.2015 დასრულებულია
დასკვნის მიღება 24.08.2015 09.10.2015 აქტიურია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.09.2015 09.10.2015 აქტიურია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (20.07.2015 - 07.10.2015)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 20.07.2015 24.07.2015 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 03.08.2015 20.08.2015 დასრულებულია
დასკვნის მიღება 24.08.2015 01.10.2015 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 26.09.2015 07.10.2015 აქტიურია