პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2017 წლის 20 იანვრის 12:00 საათიდან - 02 თებერვლის 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 07 თებერვალს.

2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2017 წლის 20 იანვრის 12:00 საათიდან 2017 წლის 02 თებერვლის 18.00 საათამდე.

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

1. დაუშვებელია გრანტის გადატანა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების არააკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

2. დაუშვებელია ნაწილობრივი (30%, 50%, 70%) გრანტის გადატანა იმ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელიც სტუდენტის მიერ ნაწილობრივი გრანტის მოპოვების წელს ფინანსდებოდა მხოლოდ სრული (100%) გრანტით.

3. სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანა შესაძლებელია მხოლოდ იმავე საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებაზე ან გრანტის მოპოვების წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებზე სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში.

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (06.07.2017 - 26.09.2017)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 06.07.2017 21.07.2017 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 25.07.2017 17.08.2017 მზადყოფნაშია

ერთსაფეხურიანი - სამედიცინო მობილობის პროცესები : (06.07.2017 - 26.09.2017)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 06.07.2017 21.07.2017 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 25.07.2017 17.08.2017 მზადყოფნაშია

მაგისტრატურის მობილობის პროცესები : (06.07.2017 - 26.09.2017)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 06.07.2017 21.07.2017 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 25.07.2017 17.08.2017 მზადყოფნაშია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (06.07.2017 - 26.09.2017)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 06.07.2017 21.07.2017 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 25.07.2017 17.08.2017 მზადყოფნაშია