პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2016 წლის 27 ივლისის 12:00 საათიდან - 18 აგვისტოს 18:00 საათამდე.

მობილობის ინსტრუქცია

ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

მობილობის შედეგების ნახვა შესაძლებელი იქნება 23 აგვისტოს

2016-2017 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2016 წლის 27 ივლისის 12:00 საათიდან 2016 წლის 18 აგვისტოს 18.00 საათამდე.

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

1. დაუშვებელია გრანტის გადატანა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების არააკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

2. დაუშვებელია ნაწილობრივი (30%, 50%, 70%) გრანტის გადატანა იმ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელიც სტუდენტის მიერ ნაწილობრივი გრანტის მოპოვების წელს ფინანსდებოდა მხოლოდ სრული (100%) გრანტით.

3. სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანა შესაძლებელია მხოლოდ იმავე საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებაზე ან გრანტის მოპოვების წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებზე სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში.

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (18.07.2016 - 21.11.2016)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 18.07.2016 26.07.2016 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 27.07.2016 18.08.2016 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 22.08.2016 18.11.2016 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 09.09.2016 21.11.2016 აქტიურია

მაგისტრატურის მობილობის პროცესები : (18.07.2016 - 10.11.2016)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 18.07.2016 26.07.2016 დასრულებულია
სტუდენტების რეგისტრაცია 27.07.2016 18.08.2016 დასრულებულია
პროექტების წარმოდგენა 22.08.2016 10.11.2016 დასრულებულია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 09.09.2016 26.10.2016 აქტიურია