2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2019 წლის 17 იანვრის 12:00 საათიდან 2019 წლის 01 თებერვლის 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

სისტემაში შესვლა

გთხოვთ შეიტანოთ მომხმარებლის პირადი 11 ნიშნა ნომერი (უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის პასპორტის ნომერი);
თუ ჯერ არ ხართ დარეგისტრირებული, უპირველესად გაიარეთ სისტემაში რეგისტრაცია;
თუ არ გახსოვთ რეგისტრაციისას მითითებული პაროლი, ელ. ფოსტა და მობილურის ნომერი, პაროლის აღდგენის თაობაზე დაუყოვნებლივ მიმართეთ ცენტრს შევსებული განცხადების ფორმითა და პირადობის მოწმობით, შემდგომ მისამართზე: საქართველო, თბილისი 0193, მ. ალექსიძის ქ. №1 ან გამოაგზავნეთ შევსებული განცხადების ფორმა და პირადობის მოწმობა დასკანირებული ფორმით ელ. ფოსტაზე info@eqe.ge


მომხმარებლის ინფორმაცია