პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2017 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან - 17 აგვისტოს 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

ახალი მომხმარებლის რეგისტრაცია

დარეგისტრირებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა.
პაროლი უნდა იყოს მინიმუმ 6 სიმბოლოიანი სიგრძის.
!!! ტელეფონის ნომერი და ელ.ფოსტის მისამართი აუცილებლად უნდა შეიყვანოთ რეალური, რომ დაუბრკოლებლად მიიღოთ ჩვენი შეტყობინებები ......


მომხმარებლის ინფორმაცია ...
კიბერუსაფრთხოების მიზნით ქვემოთ მოცემული სურათიდან ამოიკითხეთ ტექსტი და შეიყვანეთ ველში

დარეგისტრირების შემდეგ გააკეთეთ არჩევანი (ღილაკი-"რეგისტრაცია მობილობაზე"), მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებთ თანხის გადახდას!