პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2018 წლის 18 იანვრიდან 12:00 საათიდან - 01 თებერვლის 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

ახალი მომხმარებლის რეგისტრაცია

დარეგისტრირებისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა.
პაროლი უნდა იყოს მინიმუმ 6 სიმბოლოიანი სიგრძის.
!!! ტელეფონის ნომერი და ელ.ფოსტის მისამართი აუცილებლად უნდა შეიყვანოთ რეალური, რომ დაუბრკოლებლად მიიღოთ ჩვენი შეტყობინებები ......


მომხმარებლის ინფორმაცია ...
კიბერუსაფრთხოების მიზნით ქვემოთ მოცემული სურათიდან ამოიკითხეთ ტექსტი და შეიყვანეთ ველში

დარეგისტრირების შემდეგ გააკეთეთ არჩევანი (ღილაკი-"რეგისტრაცია მობილობაზე"), მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებთ თანხის გადახდას!