პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2018 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან - 16 აგვისტოს 18:00 საათამდე

პაროლის გადაგზავნა

გთხოვთ შეიტანოთ მომხმარებლის პირადი 11 ნიშნა ნომერი (უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის პასპორტის ნომერი), რეგისტრაციისას მითითებული ელ.ფოსტა და მობილურის ნომერი.

მომხმარებლის ინფორმაცია