პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2017 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან - 17 აგვისტოს 18:00 საათამდე

მობილობის ბუკლეტი

პაროლის გადაგზავნა

გთხოვთ შეიტანოთ მომხმარებლის პირადი 11 ნიშნა ნომერი (უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის პასპორტის ნომერი); დაბადების თარიღი; აქტიური ელ.ფოსტა; აქტიური მობილური ტელეფონის ნომერი; რეგისტრაციისას მითითებული ელ.ფოსტა; რეგისტრაციისას მითითებული მობილური ტელეფონის ნომერი.
თუ არ გახსოვს თქვენი პაროლი, რეგისტრაციისას მითითებული ელ.ფოსტა და მობილურის ნომერი, პაროლის აღდგენის თაობაზე დაუყოვნებლივ მიმართეთ ცენტრს განცხადების ფორმითა და პირადობის მოწმობით მისამართზე: საქართველო, თბილისი 0193, მ. ალექსიძის ქ. N1 ან გამოაგზავნეთ დასკანერებული განცხადების ფორმა და პირადობის მოწმობა ელ.ფოსტაზე info@eqe.ge”. განცხადების ფორმა ჩამოსატვირთად გადადით ბმულზე;

მომხმარებლის ინფორმაცია